Mengerikan...Untuk Anda Yang Suka Meninggalkan Shalat, Baca Ini Kalau berani..!!!

Mengerikan! Untuk Anda Yang Suka Meninggalkan Shalat, Baca Ini Bila berani

ALLAH SWT memerintahkan pada kami sebagai umat Muslim didunia ini untuk selalu kerjakan shalat lima waktu. Kewajiban ini tidak akan memakan waktu lama dalam satu hari. Lantaran, jumlah rakaat yang dapat dibuktikan sekarang ini termasuk sedikit dan waktunya juga di bebrapa waktu santai, jadi akan lebih memudahkan kami untuk melakukannya.

Mengerikan! Untuk Anda Yang Sukai Meninggalkan Shalat, Baca Ini Bila berani

Walau demikian, kenyataannya tetaplah banyak juga orang Muslim yang lupa bahkan juga meninggalkan kewajiban yang satu ini. Walau sebenarnya, semua bentuk keringanan sudah Allah sharing. Dan mesti kami ingat, sebenarnya Allah tidak akan memerintahkan suatu hal jika tidak ada kan'dun'gan kegunaaan di dalamnya. Dan akan betul-betul menyesal jika kami meninggalkannya.
Tahukah Anda, kalau orang yang meninggalkan shalat itu akan peroleh kehinaan. Baik itu didunia ataupun di akhirat. Apa saja bentuk kehinaan yang akan mereka terima?

Di Dunia : 
1. Allah SWT meniadakan barokah dari usaha dan rejekinya.
2. Allah SWT mencabut Nur beberapa orang mukmin (shaleh)
daripada (muka) nya.
3. Jadi akan dibenci oleh beberapa orang yang beriman.

Di waktu Sakaratul Ma'ut : 
1. Ruh dicabut waktu ada didalam kondisi yang begitu haus.
 2. Akan rasakan azab yang sangat pedih saat ruh dicabut keluar.
3. Jadi akan meninggal dunia dengan tutorial yang kurang baik (su’ul khatimah).
4. Akan dicemaskan dan akan hilang imannya.

Waktu sakaratul Main : 
1. Akan terasa susah (untuk menjawab) pada pertanyaan (dan meneriman hukuman) dari Malaikat Mungkar dan Nakir yang begitu menakutkan.

2. Kuburnya akan jadi begitu gelap.

3. Kuburnya akan menekan jadi semuanya tulang-tulang rusuknya berkumpul (semacam jari bertemu jari).

4. Siksaan oleh binatang-binatang berbisa sejenis ular, kalajengking dan lipan.

Malaikat Jibril AS, telah menjumpai Nabi Muhammad SAW, dan menyampaikan, “Ya Muhammad… Tidaklah di terima untuk orang yang meninggalkan shalat yakni : Puasanya, shadaqahnya, zakatnya, hajinya dan amal sebaiknya. ”

Serta orang yang meninggalkan shaat akan di turunkan padanya masing-masing hari dan malam seribu laknat dan seribu murka. Demikian halnya beberapa malaikat di langit ke-7 akan me'lak'nat'nya.

Mudah-mudahan Info ini berguna untuk kita semuanya tolong bantu berbagi apabila anda perduli sahabat yang lain.

Subscribe to receive free email updates: