ASTAGFIRULLAH !!! Inilah 5 Perbuatan yang Dilakukan Wanita Sama Seperti B3rz!na, No 1 DAN 5 Ternyata Sering Wanita Lakukan TANPA DI SADARI...Tolong Sebarkan...........

Z1na yaitu perbuatan dosa besar yang perlu dijauhi oleh kebanyakan orang. Tiap-tiap manusia yang lakukan perbuatan z1na, jadi ia akan memikul dosa besar.

Apa lagi bila perbuatan z1na ini dikerjakan oleh seseorang wanita yang telah bersuami. Bila wanita bersuami lakukan z1na yakni ber'hu'bun'gan badan dengan lelaki yang bukanlah mahramnya, jadi ia akan memikul dosa besar yang hukuman hadd atasnya yaitu dira'jam sampai ma'ti. siramanislam. com

Namun, tahukah anda wahai wanita bila terdapat banyak perbuatan yang dicatat sebagai z1na namun tidak lakukan z1na. Perbuatan-perbuatan itu sering kali dikerjakan oleh wanita diakhir jaman ini.

Seperti ditulis Tribunnews. com, berikut dia kelima perbuatan wanita yang dosanya sama dengan berz1na.

1. Menggunakan minyak wangi supaya lelaki men'ci'um baunya 

Berikut perbuatan yang sama seperti dengan berz1na yang sering dikerjakan oleh wanita-wanita diakhir jaman ini. Beberapa wanita yang sudah bersuami menggunakan minyak wangi waktu keluar rumah sampai baunya bikin lelaki diluar tergoda serta timbulah syahwarnya
Yang lebih parahnya lagi, waktu di rumah umumnya beberapa wanita tidak menggunakan minyak wangi waktu bersama suaminya. Rasulullah menyebutkan wanita sejenis itu sebagai wanita yang berz1na serta memikul dosa yang sama dengan be^z! na.

2. Riba serta memakan harta riba 

Memakan harta riba yaitu perbuatan dosa besar yang dosanya semakin besar dari pada berz1na. Baik pelaku riba, pencatat, marketing, ataupun pemakai riba, keduanya sama akan memperoleh dosa riba yang dosanya sama juga dengan 36 kali berz1na. siramanislam. com

Untuk lelaki dosa riba yang paling kecil sama dengan dosa berz1na dengan ibu kan'dun'gan sendiri. Sedang wanita sama dengan berz1na dengan bapak kan'dung'nya sendiri.

3. Ber'sen'tu'han kulit dengan lelaki yang bukanlah mahramnya 

Ber'sen'tu'han kulit dengan lelaki yang bukanlah mahramnya sering kali dikira biasa untuk beberapa orang. Walau sebenarnya ini sama seperti dengan berz1na yakni z1na tangan. Rasulullah sendiri menyampaikan orang yang di'tu'suk dengan jarum besi lebih baik dari orang yang ber'sen'tu'han kulit dengan lelaki yang bukanlah mahramnya.

4. Les'bi 

Wanita yang les'bi juga dikira sebagai pelaku z1na. Dalam kitab Ad Daa’ wa Ad Dawaa’, Ibnu Qayyim Al Jauziyah diterangkan, “Disebutkan dalam beberapa atsar yang marfu’ : Bila seseorang wanita mendatangi wanita yang lain jadi keduanya yaitu pez1na. ”

Walau tak ada ke'ma'lu'an yang masuk, namun les'bi termasuk juga z1na yakni z1na tangan, z1na mulut, z1na kaki, z1na mata, z1na sisi badan yang lain.

5. Zi'na mata serta anggota badan lainnya 

Z! na mata seperti saat seseorang wanita lihat seseorang lelaki dengan pandangan yang penuh syahwat. Lalu zi'na hati, waktu seorang menyukai lawan jenisnya melebihi cintanya pada Allah. Z! na lisan, waktu seorang menyampaikan pengucapan yang men'gun'dang syahwat.

Nah, itulah dia kelima perbuatan wanita yang dicatat sebagai z! na.
http :// tausiah-islamiah. blogspot. co. id

Subscribe to receive free email updates: